Levensduur service

Levensduur

Levensduur Service Voorwaarden

Koplampdokter geeft een levensduur Service, afhankelijk van de opgebrachte coating, 4 jaar/`25.000 km of 6 jaar/30.000 km, op de aangebrachte keramische koplampcoating (4/6 jaar) door een erkend Koplampdokter-center. Op de Basic coating wordt geen levensduur Service verleend

Voorwaarden

Herstel moet worden uitgevoerd door een koplampdokter vestiging.

 1. Het onderhouden/reinigen dient te gebeuren in overeenstemming met onze richtlijnen en voorwaarden.
 2. Onderhoud dient te geschieden met Ph neutrale reinigingsmiddelen.
 3. De door het Koplampdokter-center opgelegde Coating zal max. 5% glans en/of helderheid verliezen, in de loop van 48 maanden vanaf datum van toepassing of diens behandeling of binnen de 25.000 km c.q. 72 maanden vanaf datum van toepassing of diens behandeling of binnen 30.000 km. 
 4. Koplampdokter Coating beschermt niet tegen steenslag, toegebrachte krassen of andere mechanische beschadigingen.
 5. Indien dit product niet naar behoren werkt, moet het koplampdokter-center worden geïnformeerd binnen 14 dagen na vaststelling. Onze service is beperkt tot het voorbereiden en het her-coaten van de te herstellen oppervlakte. De correctie vindt plaats na afspraak bij de vestiging waar de coating oorspronkelijk is aangebracht, tenzij anders overeengekomen door de klant en de koplampdokter vestiging.
 6. De levensduurservice is niet overdraagbaar naar de volgende eigenaar.
 7. De levensduurservice geldt vanaf de factuur datum. De factuur is tevens uw servicebewijs.
 8. Registreer uw behandeling om aanspraak te kunnen maken op de Koplampdokter® Service binnen 8 maanden ná behandeling. U doet dit op de registratie pagina.

Algemene beperkingen van aansprakelijkheid

Koplampdokter of een van de vestigingen zullen geen aansprakelijkheid aanvaarden indien:

 1. Verwaarlozing c.q. geen onderhoud van de koplampen volgens afgegeven advies/voorschriften. Schade veroorzaakt door schurende producten of producten van derden.
 2. Schade veroorzaakt door toeval of moedwil, alsmede schade veroorzaakt door brand, overstroming, extreme weersomstandigheden of andere secundaire oorzaken van buitenaf.
 3. Het niet repareren of niet opnieuw behandelen van de delen ten gevolgen van een ongevalsschade / schade anderzijds.
 4. Het niet naleven van de onderhouds-, reinigingsadviezen die vallen onder de voorwaarden en bepalingen van deze garantie, zoals b.v. het vermijden van wassen in een wasstraat.
 5. Bepaalde merken en type auto’s vallen buiten bovengenoemde garantie. Het koplampcenter informeert u hieromtrent.
 6. De levensduur service omvat 1 keer het kosteloos herstel binnen de termijn van 4 c.q. 6 jaar.
 7. Kleine mechanische sporen zijn in voorkomende gevallen onvermijdelijk.

Onderhoudsvoorschriften

1. Koplampen minimaal 1 x per  2 maanden reinigen met helder water of een Ph neutraal reinigingsmiddel.

2. Het gebruik van wasstraten, zure of bijtende reinigingsmiddelen zullen de coating aantasten en moeten vermeden worden.